Välkommen till ValdiNova

 

Upplever ni att ni fastnat i utveckling eller är det för hög tillväxttakt så att inte alla hänger med. Funderar ni på att skapa en tajt ledningsgrupp, extern styrelse eller behöver du som företagsledare lite rådgivning. Oavsett vad det är du behöver stöd eller utmaning i så är det värt att kontakta oss!

  • Generationsskiften
  • Gruppträning
  • Coaching
  • Stresshantering
  • Organisationsutveckling
  • Individuella samtal
  • Mindfulness
  • Konflikthantering

Är du nyfiken på en helt ny metod som emotionellt förbereder en företagsledare för ett kommande ledarskifte och utfasning.

 
 

Anette Berg

Grundare till Valdinova som brinner för ledarskap- och organisationsfrågor. Hon tror starkt på de entreprenörsdrivna företagen och dess framtid genom sunda generationsskiften.

Marknadsekonom och Organisationskonsult på masternivå och mer än 25 år i transport- och entreprenadbranschen som styrelseledamot och företagsledare.