Generationsskiften

Om möjligheten finns att planera ett generationsskifte finns allt att vinna på att göra det. Den avgående ledaren bör få en möjlighet att under lugna former separera sig själv från företaget. Under den processen kan värdefull fakta samlas in vilket ger en kommande ledaren en god förutsättning och bas för att utveckla företaget vidare.

Befinner du dig eller någon du känner i en återvändsgränd, där det behövs planeras för ett kommande ledar- eller generationsskifte i familjeföretaget inom en 5 års period. I vårt arbete fokuserar vi i första hand på företagsledarens emotionella förberedelser och tar upp och bearbetar frågeställningar som dyker upp. Frågor som exempelvis, - vem är jag utan mitt företag, - kan företaget fungera utan mig.

Ring oss så berättar vi mer.

  • Individuell vägledning och coaching
  • Fasta grupper om max 7 personer
  • Anpassad information för exempelvis styrelse, delägare m fl.
  • Workshop, föreläsningar för företagsföreningar, branschorganisationer mm