Organisationsutveckling

I ValdiNova finns en samlad kompetens och erfarenhet för att arbeta som projekt- eller process ledare. Att stödja eller leda förändrings- och utvecklingsarbeten som organisationen behöver hjälp med. Eller att skapa, stärka eller bryta upp och förnya företagskulturen.

”Vi mejslar fram hjärtat och själen i företaget och kärnan i affären. Vi lyfter företagets vision, mission, värderingar struktur och ledarskapsfilosofi.

Vi är organisationskonsulter med olika inriktningar och erfarenheter inom ledarskap, organisation, ekonomi och finans, marknad och försäljning.

 

Grupp & organisationsutveckling

Individuell coaching

Här arbetar vi i första hand med grupper, som kan vara antingen två personer, en avdelning, ledningsgruppen eller hela organisationen.

  • Förändrings- och utvecklingsprocesser
  • Leanprojekt
  • Företagskulturella projekt
  • Konflikthantering och trepartssamtal
  • Yoga, meditation och stresshantering

Har du en medarbetare som behöver extra uppmärksamhet eller behöver du själv någon att bolla med. På dag- eller kvällstid erbjuder vi stöd och utmaningar i individuella samtals möten.

  • Coaching och mentorskap
  • Ledar- och chefsträning
  • Terapi och svåra samtal
  • Vägledning och dialog
  • Meditation och stresshantering