Styrelseuppdrag

  • Det feminina styrelsearbetet behövs och bidrar till en bra balans
  • Det finns en god mening med att få in mer feminint tänkande i näringslivet, det behöver inte bara vara för att klara kvoter, hållbarhets- och HR frågorna.
  • Det måste finnas utrymme i styrelserummet för alla ska kunna bidra med kompetens och erfarenhet på ett behagligt och avslappnat sätt.
  • En styrelse som under lång tid enbart haft enbart manliga representanter kan behöva förbereda sig för att nytt ska kunna komma in.
  • Ta det här på allvar och innan nästa årsmöte ta tag i frågan, prata med valberedningen och förbered för att få en större mångfald i er styrelsen.
  • Berika er styrelse med fler olikheter inte bara könsrelaterat.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att förbereda styrelsen eller att hitta en representant eller mentor. Vårt nätverk är brett.